Olkkolantie 16
Hammaslahti

Tyyppi Kerros Huone Pinta-ala m2 Vuokra €/kk Vapautuu
2 H + KK + S 1 A 1 45.0 519.80 -
2 H + K + S 1 A 2 53.0 595.70 Vapaana
2 H + K + S 1 A 3 53.0 595.70 -
2 H + KK + S 1 A 4 40.0 476.10 -
2 H + KK + S 1 B 10 40.0 476.10 -
2 H + KK + S 1 B 5 40.0 476.10 -
2 H + KK + S 1 B 6 45.0 519.80 -
2 H + K + S 1 B 7 53.0 595.70 -
2 H + K + S 1 B 8 53.0 595.70 -
2 H + KK + S 1 B 9 45.0 519.80 -