Hyttitie 14
Utra

Tyyppi Kerros Huone Pinta-ala m2 Vuokra €/kk Vapautuu
4H+K+S 2 A 1 99.0 1031.40
4H+K+S 2 A 2 99.0 1031.40
4H+K+S 2 A 3 99.0 1031.40
4H+K+S 2 A 4 99.0 1031.40
4H+K+S 2 A 5 99.0 1031.40
4H+K+S 2 A 6 99.0 1031.40
3H+K+S 2 B 10 75.0 807.84
2H+KK 2 B 11 44.0 497.88
2H+KK 2 B 12 44.0 497.88
2H+KK 2 B 13 44.0 497.88
2H+K 2 B 14 60.0 641.52
2H+KK 1 B 7 44.0 497.88
2H+KK 1 B 8 44.0 497.88
2H+K 1 B 9 59.0 636.12
3H+K+S 1 C 15 74.0 797.04
2H+KK 1 C 16 44.0 497.88
2H+KK 1 C 17 44.0 497.88
2H+KK 1 C 18 44.0 497.88
2H+K 1 C 19 59.0 636.12
3H+K+S 2 C 20 75.0 807.84
2H+KK 2 C 21 44.0 497.88
2H+KK 2 C 22 44.0 497.88
2H+KK 2 C 23 44.0 497.88
2H+K 2 C 24 60.0 640.44